IRIS & LILY – ET VENN – DIAGRAM

Et Venn – diagram er et diagram der man setter en eller flere mengder sammen slik at man får oversikt over likheter og forskjeller mellom mengdene. Vi tegner diagrammet som to – eller flere – sirkler som overlapper hverandre. Delen der sirklene overlappes viser fellestrekkene.

Diagrammet fungerer godt når man for eksempel skal sammenligne personer, begivenheter eller tekster.

Hilsen norsklæreren 🙂

I mitt Hustvedt – prosjekt er jeg halvveis i roman nummer to: The Enchantment of Lily Dahl, og siden jeg har Med bind for øynene friskt i minne, så er det umulig å ikke sammenligne disse to historiene.

Frem med Venn – diagrammet!

image

Som dere ser så er det flere elementer som går igjen i begge romanene, til tross for at de er svært ulike i blant annet formen og bruk av synsvinkel.  Identitet er sterke temaer i begge, og jeg synes det er veldig interessant at romanene starter med at hovedpersonene observerer en mann i et vindu over gata.

Flere tanker om romanene kommer i anmeldelsene i løpet av neste uke.Dette var bare et morsomt eksperiment.